Om du ønsker å melde deg inn i Allsangens Venner får du tilgang til et bredt utvalg (1000-vis) illustrerte sangtekster til fest, bryllup, konfirmasjon, dåp, takk for maten, velkomst og gebursdager samt drikkeviser, taler og historier, forsider til bryllupssanger og mer enn 3200 midifiler.

På grunn av de rådende forhold har jeg besluttet å danne foreningen:

ALLSANGENS VENNER
som har som eneste formål å spre sangglede i de tusen hjem.

Medlemskapkontingenten er kr. 250.- ut dette året + neste, og er til dekning av utgifter til utstyr, nettleie, programvare etc. som er nødvendig for å drive nettsidene.
Formålet er å utveksle tekster o.l. til privat bruk.
For at dette ikke skal være offentlig tilgjengelig, har jeg lagt inn passord som skal være kun for medlemmene.
Ved eventuelle endringer vil medlemmene automatisk bli tilsendt nytt Brukernavn og Passord.

Formålet med foreningen er som inspirasjonskilde til privat forlystelse mellom venner og familie.

Overfør kr. 250.- til Martin Martinsen kto.nr. 9723.2997765 og passordet vil bli sendt snarest etterat pengene er kommet inn på konto.
OBS! OBS! OBS!
Send meg en email til post@allsang.net når du har overført pengene slik at jeg får lagt email-adressen din inn i medlemslista. Ellers får jeg ikke gitt beskjed til deg om nytt passord når dette endres!

Martin
www.allsang.net